fbpx
Al. Jana Pawła II 84a,

42-214 Częstochowa

+48 607 086 265

Informacja dotycząca danych osobowych pacjenta w VHC

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ADO), przetwarzanych w VHC jest Miłosz Bednarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Praktyka Lekarska Miłosz Bednarczyk w ramach podmiotu leczniczego VHC Centrum Chirurgi Naczyniowej, z siedzibą przy ulicy Krynickiej 1/3 , 42-200 w Częstochowie, tel. kont.: 34 314 71 07.
 2. Powołanym w VHC Inspektorem Danych Osobowych jest Miłosz Bednarczyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą e-mailową pod adresem : [email protected].
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez VHC w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji czynności związanych z udzielaniem tych świadczeń.
  • Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta do założenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania oraz płeć.
  • Dodatkowo, w związku z czynnościami wykonywanymi w celu udzielenia świadczenia (kontaktowania się z pacjentem) podczas rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  • Podanie danych jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez VHC oraz podmioty, którym dane zostają udostępniane tj.:
   – współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania,
   – innym podmiotom leczniczym, w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
   – podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielenie przez ADO świadczeń zdrowotnych ( w szczególności dostawcom usług teleinformacyjnych, monitoringu, platformom iGabinet i ZnanyLekarz oraz księgowości).
  • Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbycia wizyty lub wykonania zabiegu.
 4. W celach badania satysfakcji klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dla określenia jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych pacjentów z jakości świadczonych usług, po odbytej wizycie lekarskiej platforma ZnanyLekarz wysyła SMS z prośbą o wystawienie opinii lekarzowi, w którego wizyta się odbyła.
 5. Dane osobowe przechowywane są w formie dokumentacji medycznej zgodnie z Art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
  – dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  – zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
  – skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
  – dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 6. ADO oraz osoby działające na zlecenie ADO dokładają wszelkich starań, aby wszystkie dane osobowe były chronione przed dostępem do nich osób trzecich. W tym celu w VHC wdrożone zostały procedury określające fizyczne, techniczne oraz organizacyjne środki ochrony danych osobowych.
 7. ADO nie stosuje profilowania tzn. takiego przetwarzania danych, które ma na celu ocenę osoby lub przewidzenia jej zachowań poprzez analizę jej danych.
 8. ADO nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).